Vacatures

VACATURE LANDSCHAPSARCHITECT (M/V/X)

Om de groei van het bureau te ondersteunen ben ik op zoek naar een gemotiveerd ontwerper en een gedreven projectmedewerker. Je werkt daarbij nauw tezamen met mezelf als zaakvoerder én je bijdrage is vereist bij het ontwerpproces, de grafische vertaling van de inrichtings-visie en bij de technische detaillering van het ontwerp. Je staat tevens in voor de opmaak van beplantingsplannen en meetstaten.

Bij dijk 3 wordt er voortdurend gewerkt aan herbestemmingsprojecten, groenstructuurplannen, ontwerpwedstrijden, gemengde bouwontwikkelingen, masterplannen en aanbestedingen, zodoende dat versterking steeds welkom is. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat nieuwe impulsen binnen het kantoor voor een verhoogde creativiteit zorgen en dat elke specifiek opgebouwde kennis of expertise een meerwaarde kan zijn binnenin de ontwerpstudio.

“Heb je zin om mee te werken aan de uitbouw van het kantoor? Aarzel niet om uw spontane sollicitatie aan ons over te maken! “

Voor elke vacature of open sollicitatie voor een functie als medewerker of voor een stageplaats als student, gelieve uw portfolio, cv en begeleidend schrijven in het Nederlands in pdf en per e-mail te versturen naar stanny.vangysel@dijk3.be. Sollicitaties per post worden uiteraard in overweging genomen. Het spijt ons echter dat we geen materiaal kunnen retourneren dat naar ons werd verzonden, dus hou uw aanvraag beknopt en stuur geen boeken, maquettes, ingebonden portfolio’s enz.

Houd er rekening mee dat we enkel sollicitanten in overweging nemen die oprecht geïnteresseerd zijn in het werk van de praktijk. Enkel inzendingen met een portfolio, een gemotiveerd begeleidend schrijven én een curriculum vitae worden in overweging genomen.

Vormvereisten van het portfolio

Het portfolio moet een doordachte en beknopte projectselectie bevatten, welk een breed scala aan vaardigheden uit alle fasen combineert. Het portfolio is een modelvoorbeeld van hoe de sollicitant informatie synthetiseert en documenteert én dit voor een specifieke ontvanger en doel. Elk onderdeel van het portfolio moet opgezet zijn om te leiden tot een relevante discussie over de specifieke projectdoelstellingen van de sollicitant en zijn gehanteerde beweegredenen en eventueel afwegingskader.

Wij willen een sterke balans zien tussen ontwerpvaardigheden en praktische ervaring of kennis. We wensen in het portfolio het vermogen te zien van een kandidaat om een idee te conceptualiseren én het te ontwikkelen. Evenzeer zijn we geïnteresseerd in hoe deze ideeën vervolgens worden gematerialiseerd in concrete, gebouwde projecten.