Het kantoor

dijk 3 is een ontwerpbureau gekenmerkt door zijn weldoordachte aanpak en realiteitszin, een ongebreidelde creativiteit en maakbare attitude. Het bureau is veeleer een discipline-overschrijdende netwerkorganisatie, waarbij er wordt samengewerkt met externe, vertrouwde deskundigen uit aanverwante disciplines zoals bijvoorbeeld architecten, ingenieurs stabiliteit, mobiliteitsdeskundigen, geografen, biologen, cultuurhistorici, hydrologen, gecertificeerde boomverzorgers, ecologen, bio- ingenieurs, enz.

Stanny Van Gysel (°1978, Beveren-Waas te België) is stichtend zaakvoerder van dijk 3. Hij studeerde stedenbouw en ruimtelijke planning aan het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas te Gent en landschapsarchitectuur aan de Hogeschool Gent.

Het ontwerpbureau werd opgericht te Kallo, in een polderdorp grenzend aan de Waaslandhaven. Sinds de oprichting van het bedrijf wordt er intensief gewerkt aan zowel private opdrachten als publieke projecten voor diverse steden en gemeenten. Stanny Van Gysel staat in voor de dagdagelijkse zakelijke en strategische leiding van het bedrijf.

De leefomgeving rondom ons is complex geworden, de transitieopgaven zijn urgent en divers. Complexe, maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie, de energietransitie, digitalisering, de transitie naar een circulaire economie, alsook de noodzakelijke omschakeling naar een korte keten landbouw en een verduurzaming van het agrarisch systeem komen elkaar allen tegen in onze verstedelijkte Vlaamse regio. Deze opgaven vragen allemaal om ruimte. Ruimte die schaars en kostbaar is. Het is echter nu belangrijker dan ooit om onze leefomgeving kwalitatief in te richten en deze structureel in te bedden in een globaliserend economisch ruimtelijk systeem. Een ruimtelijk systeem waarbinnen het leven zich in al zijn complexiteit ontvouwt en dat zich in een continue verandering bevindt.

Collegiale samenwerkingen

Atelier Ruimtelijk Advies, Baeten Hylebos Architecten, De Gouden Liniaal Architecten, Dirk Vandekerkhove Landschapsarchitecten, Korteknie Stuhlmacher Architecten, Kristof De Lange Architecten, Marie-José Van Hee Architecten, Met Zicht Op Zee Architecten, openruimteontwerpers (voorheen atelier GRAS), Sabine Okkerse Architectenbureau, studio k, Tussengoed architectuur & stedenbouw, VWMA | Architecture & Urbanism,…

Opdrachtgevers

AG Vespa, Gemeente Beveren, Gemeente Rijkevorsel, Gemeente Wielsbeke, Kempens Landschap, KPC Pelt, Ocmw Eeklo, ORO Projects, Provincie Vlaams-Brabant, Stadsbestuur Izegem,…