dijk 3 is een ontwerpstudio en advies verlenend gesprekspartner met uitgebreide expertise op het vlak van de inrichting van de buitenruimte, het landschaps-architectonisch ontwerp en het stadsontwerp. Het onbebouwde en natuurlijk ecosysteem in Vlaanderen is ons werkveld.

Dijk 3 Landschapsarchitect, Stedenbouw en inrichting van de buitenruimte

een uitgebreid participatietraject in Ouden-Doel (Beveren-Waas) vormt de basis voor ons ontwerpvoorstel

dijk 3 adviseert en begeleidt opdrachtgevers bij de planning, concrete ontwikkeling en effectieve inrichting van private, collectieve en openbare buitenruimtes zoals parken, pleinen, woonerven, winkelstraten, stadsrandbossen, valleigebieden, speelzones, groendaken, historische landgoederen, kasteeldomeinen, enzovoorts.

U kan bij dijk 3 dan ook terecht voor de opmaak van inrichtingsplannen bij publieke gebouwen zoals musea, onderwijsinstellingen, woonzorgcentra, bibliotheken, administratieve centra en zo meer.

We engageren ons tevens voor de integratie van bijzondere architectuur (nieuw erfgoed), markante objecten en infrastructuren.